top of page

Als je als individu voor systeemspecialistische therapie kiest zullen we meestal beginnen met kijken naar je gezin van herkomst. Hoe ben je gevormd, wat is helpend en goed geweest en wat zou je graag anders willen. Vaak hebben we onszelf gedrag aangeleerd om ons aan te passen of om ons staande te houden in ons gezin van herkomst. Naarmate we ouder worden lopen we tegen deze gedragspatronen aan, omdat ze nu niet meer helpend zijn. Sterker nog, ze krijgen soms negatieve invloed op relaties die we aangaan. Naast de relatie die we hebben met de mensen om ons heen, hebben we ook een relatie met onszelf. Ook hier zullen we bij stil staan. In hoeverre heb je een gezonde relatie met jezelf ontwikkeld?


Thema’s die aanbod kunnen komen zijn:

  • Ik raak mezelf kwijt in relaties

  • Ik ben altijd gefocussed op de ander en weet niet meer wat ìk wil

  • Ik ben een pleaser en wil dit niet maar weet niet hoe

  • Ik herken mezelf in co-denpendency en wil dit niet meer

  • Ik heb moeite met het aangeven van grenzen

  • Ik ben burn-out geraakt en ik wil herstellen en niet meer in dezelfde valkuil stappen

  • Ik heb moeite met het uitten van mijn emoties waardoor ik soms buitenproportioneel reageer. Hierdoor raak ik mensen kwijt of beschadig ik mezelf

  • Ik voel me geblokkeerd

  • Ik voel weinig verbinding met mezelf

  • Ik voel weinig verbinding met de mensen om me heen.


Naast systeemgesprekken wordt er onder andere ook gewerkt met lichaamsgerichte therapie, tafelopstellingen/ familieopstellingen en voice dialogue sessies.

Individuele systeemspecialistische Therapie

bottom of page