top of page

In gezinstherapie wordt er met het hele gezin gewerkt. Wat maakt dat het in gezin niet lekker loopt. Vaak hebben alle gezinsleden, van jong tot oud, daar wel iets over te zeggen. Ook hele jonge kinderen kunnen door hun gedrag laten zien hoe ze de sfeer in het gezin ervaren. Hoe ga je als gezin om met heftige ervaringen en welke invloed heeft dat op de onderlinge relaties. In gezinstherapie wordt het gehele gezin als uitgangspunt genomen met daarin de onderlinge relaties. Er wordt gekeken naar posities, patronen, opvattingen en regels. Er wordt altijd gehechtheid bevorderend gewerkt aangezien dit een bewezen positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.


Thema’s die aan de orde kunnen komen wanneer van toepassing zijn:

  • Wat is de impact van ziekte van een van de gezinsleden op het gezin.

  • We gaan scheiden hoe doen we dat voor de kinderen zo ‘goed’ mogelijk

  • We zijn een samengesteld gezin en lopen tegen allerlei frustraties aan

  • Ik ben gescheiden maar er is nog veel strijd tussen mij en mijn ex-partner en de kinderen zitten er tussen in

  • We zitten als ouders niet op één lijn en hierdoor loopt de opvoeding stroef en moeizaam

Gezinstherapie

bottom of page